rss
twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

Wednesday, January 25, 2012

யாழுக்கு இரு இமயங்களின் வருமை...


கலாம் யாழ் இந்துக்கல்லூரிக்கு வந்தபோது..

கலாம் வந்தபோது அவர சுத்தி 40மீட்டருக்கு யாராலும் நுழையமுடியவில்லை.. ஆனால் மாணவர்களை சந்திக்க வந்ததாக பில்டப்...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சரத் கொட்டகம யாழ் இந்துக்கல்லூரிக்கு வந்தபோது..


இலங்கையின் பொது பறவைகள் என்ற தமிழ் நூலை வெளியிட்டபோது..
 
சரத் கொட்டகம உரையாற்றும்போது..
 கொட்டகம எம்மை விட்டு விலகவே இல்லை... தமிழ்10  - தமிழ் செய்திகள் , இணைய வானொலிகள் , தொழில்நுட்பம் ,  இன்னும் நிறைய ......

0 comments: